Art Advisory

Cornelia Svedman Art Advisory tilbyr rådgivningstjenester i forbindelse med kjøp og salg av internasjonal kunst av høy kvalitet. 

Cornelia har jobbet i det internasjonale kunstmarkedet i over 17 år, inkludert hos Christie’s i London der hun var kunstspesialist og Director for moderne kunst. Hun har derfor unik ekspertise og erfaring innen kommersielle kunsttransaksjoner.

Cornelia er utdannet historiker og kunsthistoriker fra University of St Andrews og Courtauld Institute of Art, og snart ferdig med en Executive MBA fra NHH.

Kunder

De fleste av våre oppdrag er konfidensielle, men i tillegg til å jobbe med private kunder har Cornelia Svedman Art Advisory hatt oppdrag for eller samarbeidet med bedrifts- og institusjonelle kunder inkludert Advokatfirmaet Thommessen, Kistefosmuseet, Grev Wedels Plass auksjoner, Arcus, Formuesforvaltning og SEB Private Banking. 


Cornelia Svedman Art Advisory offers advisory services related to the acquisition and sale of international art.

Cornelia has been working at the heart of the international art market for over 17 years, including at Christie’s in London where she was a specialist and director, and her clients benefit from her unique expertise and experience in managing commercial art transactions.

Cornelia has Masters degrees in History and Art History from the University of St Andrews and the Courtauld Institute of Art, and is currently completing an Executive MBA from the Norwegian School of Economics.

Clients

In addition to working with some of the finest private collections in the world on a confidential basis, Cornelia Svedman Art Advisory has been mandated by or collaborated with corporate and institutional clients including Advokatfirmaet Thommessen, the Kistefos Museum, Grev Wedels Plass auksjoner, Arcus, Formuesforvaltning and SEB Private Banking.

Presse/Press

Bespoke Services


I forbindelse med kunstkjøp tilbyr Cornelia sin fagkunnskap og eksklusive tilgang til den beste og mest ettertraktede kunsten fra første- og annenhåndsmarkedet.

I forbindelse med kunstsalg bistår Cornelia med skreddersydde markedsanalyser og innhenting av salgstilbud fra alle de store auksjonshusene, inkludert Christie’s, Sotheby’s og Phillips. Cornelia leder kommersielle forhandlinger med auksjonshusene og følge opp salgsprosessen fra start til slutt.

Cornelia bistår også som rådgiver i forbindelse med kunstfinansiering.

Kontakt Cornelia for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av internasjonal kunst, om du er interessert i å snakke om ditt neste kunstinnkjøp eller muligheter for kunstfinansiering. 

*

For buyers, Cornelia offers her clients art historical and market knowledge as well as exclusive access to the best and most desirable art available on the primary and secondary markets.

For sellers, Cornelia offers tailored market analyses and solicits the best terms of sale from all the major auction houses, including Christie’s, Sotheby’s and Phillips. Cornelia manages the commercial negotiations and follows up the sales process from start to finish.

Cornelia can also advise on art financing.

Please do not hesitate to contact Cornelia for a complimentary valuation of international art in your collection, to discuss your next art acquisition or art financing.Cornelia in her showroom, photography by lorem ipsum
PHOTOGRAPHS by Lasse Fløde

Contact